L'ESCULTOR I LA TÈCNICA.

...
Josep Sanchez Carrasco és un escultor i modelista que treballa en les diferents disciplines artístiques i materials que permeten el volum:

Modelador en argila

Tallista en 
fusta

Esculpidor en 
pedra

Aquests són els tres grans grups amb que ha creat obra pròpia al llarg de la seva vida artística, però la seva gran especialització ha estat en la reproducció en 
guix de models originals per encàrrec.

Moltes prestigioses empreses i institucions han buscat els serveis de les escultures
JOSSANCAR per crear en volum la seva imatge o idea.

I han estat les destres mans d'aquest escultor qui els hi ha donat forma amb bon gust i
professionalitat.